יום שלישי, 07 ביולי 2020, ט"ו תמוז ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 050-5407068

חדשות במה קורא נט

חדשות בכפר יונה והסביבה, חדשות, חדשות בכפר יונה, חדשות השרון,חדשות פרדסיה,חדשות עמק חפר ובת חפר, מה קורא בכפר,

חדשות כפר יונה והשרון: צפו בסרטון - 'קהילת הגאים' מבשרת גאולה

אלפים מתושבי מכפר יונה התכנסו בבתי הכנסת השונים לשיעורי תורה. רב העיר כפר יונה: הלהט'בים הם אחינו ומוסרים נפש לקראת הגאולה

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

רון שלום

רכז המערכת במגזין מה קורא בכפר, מה קורא נט צלם עורך ומפיק

מאת: רון שלום

'קהילת הגאים' הם אחינו. הלהט'בים מוסרים נפש לקראת הגאולה

אלפים מתושבי מכפר יונה בשיעורי תורה. הרב עוזי שוויצה על 'קהילת הגאים'

אלפים מתושבי כפר יונה התכנסו הערב בבתי הכנסת השונים בכפר יונה לדברי תורה. רב העיר כפר יונה הרב עוזי שוויצה מסר שיעור בבית הכנסת "בן פורת יוסף" בכפר יונה ודיבר  בפתיחות רבה על 'קהילת הגאים' - 'הלהט"בים' באופן ישיר וללא עכבות - תוך הסברים מפורטים על מהות 'הקהילה הגאה' בעולם, בארץ ובפרט בכפר יונה. הרב שוויצה תאר את הנטיות הגופניות והרגשיות של הקהילה הזאת ונתן זרקור על מטרותיה והרצון של ה להגדיר את עצמה, להיות נאהבת ולא נדחית בחברה - רצון לקבלה והגדרתה כמגדר מקובל בחברה ובקהילה. הרב שוויצה הסביר בדבריו, כי על אף שאין לעשות כמעשיהם - מה עוד שעל פי התורה המעשים הם אסורים, וכן לא מקובל להוציא מעשים אלו לרחובה של עיר - פנינו לקרב כל אחד ואחד ודאי בעם ישראל.

הרב עוזי שוויצה עם ראייה חדשנית שרבים מכם טרם שמעו: -"בציפיה לביאת משיח ידוע לנו עוד מימי הגמרא (ראה מסכת סוטה) כי צפויים ימי עקבתא דמשיחא. ימים לפני ביאת המשיח יהיו ימים בו יתגלו מעשים שלא נעשו בעם ישראל - כולל ב'בית הוועד' (מקום התכנסות השלטון) שיהפך למקום בו יעשו דברים שלא מקובלים על פי התורה ולא מקובלים על פי ההלכה. הדברים צפויים להיעשות בראש חוצות".

הרב שוויצה מוסיף "תקופה נוראית של הסרת הבושה, הסרת מחסומים, חוצפה ועוד. מעשים אלו הם סלילת הדרך לסיום תקופת הגלות ולפתיחת תקופת הגאולה. בלימוד הזהר הקדוש על שמות - השעיר שנשלח לעזאזל במדבר זה כדי לתת חלק לסטרא אחרא במה לעסוק ולא לפגוע בקדושה. בתובנה זו אנו צריכים לדעת כי אותם אנשים מ'קהילת הגאים' במודע או לא מודע בהבנה או לא בהבנה אבל בהתמדה ובעקשנות מוסרים את נפשם למען הגאולה!! אפילו השם שבחרו לעצמם 'גאים' מצביע גודל הקרבתם ועל כי הם גאים למסור את נפשם וגאים להביא את המשיח. אנו צריכים ללמד סנגוריה על מסירות הנפש של ה'קהילה הגאה' להביא את הגואל גם אם הם לא מודעים לכך. אנשים אחים אנחנו".

מסיים הרב שוויצה: -"אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים. שנזכה ונחיה ונראה בע"ה 'ושבו בנים לגבולם'. עם ישראל מחובר ואוהב איש את רעהו"

צפו בסרטון שיעור הרב עוזי שוויצה על 'קהילת הגאים'

שאלנו את כבוד הרב עוזי שוויצה:

- האם אין בדבריך לגיטימציה להצטרף לקהילת ה"גאים"-"להט'בים"?

-"אמרתי במילים ברורות את דעת התורה המתנגדת למגעים מיניים בין בני אותו מין. יש דרגות שונות בהתנגדות, אך בכל צורה של מגע יש איסור".
- האם מדבריך המסקנה המתבקשת שהציבור כולו צריך לשמוח על 'תופעת הקהילה ה'גאה' ובפרט האם הציבור הדתי והתורני והמסורתי?

-"התייחסתי לתופעות של עקבתא דמשיחא שנצפו בעיניהם הצופות לעתיד של חכמי המשנה ומתגשמות בדורנו. בטאתי את הפחד שליווה את חכמי הדורות ואת מבט דורנו שאלו תופעות שחז"ל הבינו שהן מחויבות שיקרו. אין בכך שמחה, אלא, קביעת עובדה על מציאות מוכרחת. חז"ל לא הטילו על אף אחד את המשימה - אלא קבעו שכך יקרה.
הסבר דומה יש בספר "שמונה פרקים" לרמב"ם בפרק השמיני שבו הוא קובע שאף שהודיע הבורא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שיהיה עם שיעביד ויענה את בניו, פרעה לא יכול לטעון להגנתו: ביצעתי את רצון אלקים. נאמר שכך יהיה ולא הוטל התפקיד על מלך מסוים. כך בענין תופעות 'עקבתא דמשיחא', התופעה ידועה ומחויבת כדי לסלק הס"א, אך לא מוטלת על אדם מוגדר לבצע".
- האם מדבריך המסקנה היא לתת 'קיבוע' ועיגון בחברה לקהילה ה'גאה'?

-"בתשובתי לשאלתך הקודמת יש מעלה לשאלה זו.  אין התיחסות אוהדת וחיובית בחברת נאמני התורה לתופעת חבורים מיניים בין שנים מאותו מין.
כנגד, אנו מנסים בדורנו לקרב אותם כמו שאנו מקרבים מחללי שבת ואוכלי שרצים. כבר קבע מרן החזון איש שבדורנו הם בהגדרת "תינוקות שנשבו" ואין להרחיקם".

-האם אנו לא מחוייבים מן התורה להוקיע תועבה מקרבינו ובפרט אם הדברים נעשים בפרהסיה ובחסות מוסדות המדינה בכלל ועיריית כפר יונה בפרט?

-"אנו מבדילים בין המעשים שככל שהם מנוגדים לתורה ולהלכה הם לא ראויים, לבין האנשים העושים את המעשים שהם אחינו שאנו אוהבים אותם ורוצים לקרב אותם לאבינו שבשמים. יש לקרב אותם באהבה תוך הבנה למצב שהם נקלעו אליו".
-האם הרב יגיע לכינוס הקהילה ה'גאה' בכפר יונה או בכלל? אולי כדאי שישא דבריו בפני ה'קהילה'?

-"לא הוזמנתי לכינוס ולכן השאלה לא רלוונטית".
-האם הרב ממליץ לנהל שיח עם תושבים המשייכים עצמם למגזר ה"גאה" ואולי גם להגיע לכנסים שלהם?

-"מרן הרב קוק זצ"ל שהוא מתווה דרכה של הרבנות ומורם של הרבנים בישראל מבהיר באיגרת נפלאה ("איגרות הראי"ה" איגרת תקנ"ה) את הכללים למורי הדרך אל קירוב הלבבות, וקובע שיש ללמוד בלימוד מיוחד מתי ואיך ולמי ללמד. ההגדרות מפורשות ולפיהן יש לנהוג. עוד קובע הרב קוק שרוב צבור שומרי התורה והמצוות שלא עברו את ההכשרה המתאימה, לא ינהלו שיח עם מגזרים אחרים בעלי השקפות תאולוגיות שונות כי הם עלולים להינזק.

לסיכום:
אחים הם לנו ויחד נסלול את דרך הגאולה ונראה עין בעין את התקופה שעליה נאמר: "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", התורה שהיא מים תכסה את כל הבלוע בים.

האמת והשלום אהבו".

צילום סרטון: באדיבות מייק דור

צילום תמונות/צילום מסרטון: רון שלום

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה:
3
הופתעתי!!גישה חדשה
גלית | 16:53   19.06.20
2
שבזי 2 (ל"ת)
רצון | 00:31   18.06.20
1
זה רב רפורמי
יוסף כלפון | 13:42   17.06.20