יום שישי, 23 באוגוסט 2019, כ"ב אב ה' תשע"ט
לפרסום חייגו: 050-5407068

חדשות במה קורא נט

חדשות בכפר יונה והסביבה, חדשות, חדשות בכפר יונה, חדשות השרון,חדשות פרדסיה,חדשות עמק חפר ובת חפר, מה קורא בכפר,

חדשות כפר יונה והשרון - הערב: הדלקת נר ראשון של חנוכה - תשע״ט

קצת על מנהגי חג החנוכה: הברכות, המנהגים, המאכלים ושעות ההדלקה

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

לבנה דבח

עורכת והבעלים של מה קורא בכפר ומה קורא נט

makorebakfar@gmail.com

הכול מדליקים

מצוות נרות חנוכה חלה על כל אדם מישראל, גבר ואשה, שמעל גיל מצוות. אולם נשים ובנות נוהגות לצאת ידי חובתן בנרות-החנוכה שמדליקים הבעלים-האבות. רווקה או אשה שבעלה אינו מדליק בבית, צריכה להדליק בעצמה. יש לחנך גם את הבנים שמתחת לגיל מצוות לקיים מצווה זו. 

למה מדליקים נרות חנוכה?

את הטעם להדלקת נרות חנוכה אנו מוצאים בספר "יד החזקה" לרמב"ם (הלכות מגילה וחנוכה – פרק ג'):

[ב] וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בחמשה ועשרים בחדש כסלו היה ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור. [ג] - ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה.

פרסומת לנס

ההלכה המקורית היתה להדליק את החנוכייה על פתח הבית, מבחוץ (ויש הנוהגים כך גם כיום). מפני רדיפות הגויים הנהיגו להדליק בתוך הבית, וכך נשאר המנהג. בבתי קומות, אפשר להציב את החנוכייה בחלון הפונה לרחוב, רק בתנאי שגם בבית רואים היטב את הנרות, ושהחלון איננו גבוה מקרקעית הרחוב יותר מ-9.60 מטר. לעומתם, יש נוהגים להדליק את החנוכייה בסמוך לפתח פנימי שבין החדרים. מעמידים אותה מול הצד שבו נמצאת המזוזה, כדי שהמזוזה תהיה בצד אחד והחנוכייה בצד השני, וכך נהיה מוקפים במצוות. מנהג חב"ד - להעמיד את החנוכייה בתוך חלל הפתח עצמו.

מוסיף והולך

במשך שמונת ימי החג הולכים ומוסיפים באור החנוכה. ביום הראשון מדליקים נר אחד, ביום השני שני נרות, ביום השלישי שלושה נרות, עד שביום השמיני מדליקים שמונה נרות.

בכיוון הנכון

את הנרות מציבים בימין החנוכיה, אך סדר ההדלקה הוא משמאל לימין. כלומר: ביום הראשון מציבים נר אחד בימין החנוכיה ומדליקים אותו. ביום השני מדליקים שני נרות בימין החנוכיה, אך תחילה מדליקים את הנר ה'חדש', של היום השני, ואחר-כך את הנר ששייך ליום הראשון. וכך מדי יום ביומו, תחילה את הנר ה'חדש', אחריו את הנר של אתמול, אחריו את הנר של שלשום, בכיוון משמאל לימין.

שימו שמן

רצוי להדליק את החנוכייה בשמן-זית, שבו נעשה הנס בבית-המקדש, אך כל סוגי השמן והנרות כשרים להדלקת נרות חנוכה.

אפשר בלי חנוכייה

החנוכייה היא רק פתרון טכני להדלקת הנרות ולא עניין עקרוני. ניתן להדליק גם ללא חנוכייה. למשל, להדביק את הנרות על מישטח כלשהו או על אדן החלון. אך מובן שעדיף להדליקם בחנוכייה, כדי להוסיף יופי וכבוד למצווה. חשוב בעיקר, שהנרות לא יהיו קרובים זה לזה עד שייראו כיחידה אחת, כי אז אין יוצאים בהם ידי חובה כלל. טוב לשמור על רווח מזערי של 2 ס"מ בין נר לנר. רצוי שלא להשתמש בחנוכייה שהקנים שלה אינם עומדים בקו ישר. את ה'שמש' יש להעמיד בגובה שונה, למעלה משאר הנרות, כדי שיהיה ניכר שהוא אינו נמנה עם מספר הנרות שמדליקים בערב זה.

להדליק בזמן

הזמן הרצוי להדלקת הנרות הוא עם שקיעת החמה,  או כ-10 דקות אחר השקיעה. יש המעדיפים להדליק עם צאת הכוכבים. מי שאיחר, רשאי להדליק ולברך במשך כל הלילה, כל עוד בני- ביתו ערים (ואם הוא מציב את החנוכייה מחוץ לביתו - כל עוד אנשים מהלכים ברחוב). אם כולם ישנים ואין באפשרותו להעיר מישהו מבני- הבית, ידליק, אך לא יברך. מי שנמצא מחוץ לביתו בזמן הדלקת נר חנוכה, יבקש מאשתו או מבן גדול להדליק בזמן, ואם הוא רוצה להדליק בעצמו בשובו הביתה - יתכוון שלא לצאת ידי חובה בהדלקה זו, ואז יוכל להדליק ולברך, בתנאי, כאמור, שמישהו נוסף יהיה נוכח בהדלקה.

הרבה אור

יש לדאוג שהשמן או הנרות יספיקו לבעירה של חצי שעה לפחות, ואם מדליקים את הנרות לפני צאת הכוכבים - צריך שיהיו מסוגלים לדלוק 50 דקות. נוהגים שלא לכבות את הנרות גם לאחר שעבר הזמן. שייכלו מאליהם.

ערב שבת

ביום שישי מקדימים את ההדלקה. מדליקים בזמן הדלקת נרות השבת המתפרסם תמיד. תחילה מדליקים את נרות החנוכה ורק אחר-כך את נרות השבת. מכיוון שמקדימים את ההדלקה, יש להשתמש לנר חנוכה בנרות גדולים יותר, ולא בנרות הדקים הנהוגים - כדי שידלקו לפחות 70 דקות. אם שכחו והאשה הדליקה נרות שבת לפני שהודלקו נרות החנוכה - יכולים הגברים שטרם קיבלו עליהם את השבת להדליק את נרות החנוכה לפני זמן השקיעה.

שבוע טוב

במוצאי-שבת חנוכה חוזרים מיד מבית-הכנסת, מזדרזים לערוך 'הבדלה', ואחר- כך מדליקים נרות חנוכה (יש נוהגים לומר: "ברוך המבדיל בין קודש לחול", להדליק את נרות החנוכה ואחר-כך להבדיל על היין).

הכנסת אורחים

מי שמתארח לכל ימי החנוכה אצל אחרים נחשב כאחד מבני-הבית, ומן הדין הוא יוצא ידי חובתו בנרות שמדליקים בבית המארח; אלא שלפי הנהוג, שכל אחד מבני- הבית מהדר להדליק בעצמו, ידליק גם הוא שם. אדם האוכל ארוחת-ערב חד-פעמית על שולחן חברו, ידליק את הנרות בשובו לביתו. אם הוא צריך להתעכב ולא יגיע לביתו כל עוד בני-הבית ערים, יבקש מאשתו או מאחד הילדים שמעל גיל מצוות להדליק בשליחותו. גם ילד המתארח אצל חברו, אין עניין שידליק שם, אלא בשובו לביתו.

נרות בבסיס

חיילים ותלמידי פנימייה יוצאים ידי חובתם בהדלקה שבחדר-האוכל. אם הם מתכוונים שלא לצאת ידי חובתם באותה הדלקה, וכן לא בזו שנעשית בבתיהם הפרטיים, יוכלו להדליק ולברך בחדרי השינה שלהם. ויש פוסקים הסבורים שלא יברכו על ההדלקה בחדריהם הפרטיים.

 

מן הדלקת נרות חנוכה:

א. זמן הדלקת הנרות הוא שקיעת החמה בערב שבת ובמוצ"ש. בדיעבד אפשר להדליק במשך כל הלילה - ואם בני-הבית ערים, אפשר גם לברך. 

ב. הנרות צריכים לדלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. משאירים את החנוכיה במקומה כל משך הזמן שעליה לדלוק. כלומר, לאחר שחלפה חצי שעה מצאת הכוכבים, מותר לטלטלה ולהניחה במקום אחר.

ג. נוהגים להיות נוכחים ליד הנרות כחצי שעה.

מיקום החנוכיה וסידור הנרות:

ד. מניחים את החנוכייה בצד שמאל של הדלת מול המזוזה, כדי להיות מוקפים במצוות (או על אדן החלון - בתנאי שהנרות נראים גם בבית). אין חשיבות אם הנרות מונחים ממזרח למערב או מצפון לדרום.

ה. גובה החנוכייה הרצוי הוא החל משלושה טפחים (24 ס"מ) מעל הריצפה ועד עשרה טפחים (80 ס"מ), דהיינו שהשלהבת לא תהיה גבוהה מ-80 ס"מ מהריצפה. לפיכך, יש למניחים חנוכיה על שולחן או כסא, יש לשים לב שהגובה הכולל תואם לאמור.

ו. הנרות בחנוכייה צריכים לעמוד בשורה ישרה ובגובה שווה.

ז. צריך שיהיה רווח בין נר לנר, כדי שלא ייראו כמדורה.

ח. את הנרות מציבים בימין החנוכיה. ביום הראשון נר אחד, בשני שניים עד שבשמיני - שמונה נרות. סדר ההדלקה הוא משמאל לימין, כלומר - תמיד מדליקים קודם את הנר השמאלי (החדש)וממשיכים להדליק משמאל לימין. הנר הימני יהיה תמיד האחרון להדלקה.

ט. ה'שמש' צריך לעמוד מעל שאר הנרות, כדי שיהיה ניכר שאינו בכלל נרות המצווה.

י. אפשר להדליק בכל סוגי הנרות. מצווה מן המובחר להדליק בשמן-זית ובפתילות.

יא.  אסור ליהנות מאורם של הנרות ואסור להדליק נר מנר. על כן, מדליקים נר 'שמש', שבו אפשר להשתמש לכל הצרכים.

יב. מדליקים את הנרות בבית שבו האדם אוכל בקביעות, ויש להעדיף את מקום האכילה על מקום השינה. ההולך לאכול באקראי בבית חברו, צריך לחזור לביתו ולהדליק שם.

יג. כדאי ונכון שהילדים ידליקו נר-חנוכה בפתח חדרם הפרטי [אם תנאי המקום וכללי הבטיחות מאפשרים זאת].

סדר ההדלקה:

יד. לאחר שמסיימים להכין את הנרות להדלקה, אם נרות רגילים או כוסיות שמן-זית וכיו"ב, אומרים את ברכות ההדלקה. בפעם הראשונה שמדליקים השנה, מברכים שלושה ברכות. בכל יום משאר ימי החנוכה מברכים רק שתי ברכות (הברכה השלישית - "שהחיינו" - מברכים רק בפעם הראשונה). 

לאחר שמסיימים את אמירת הברכות מדליקים את הנרות באמצעות ה'שמש' (אותו מדליקים ראשון). לאחר ההדלקה שרים את נוסח "הנרות הללו", ושאר שירי החנוכה, לפי המנהג בכל מקום.

כשהנרות דולקים:

טו. נשים אינן עושות מלאכה כל זמן שהנרות דולקים, בגלל חלקן המיוחד בנס חנוכה. ומסתבר שלא לאסור לפחות מלאכת אוכל נפש וכל מה שמותר בחול המועד.

טז. נר שכבה בתוך שיעור זמן דליקתו – חוזרים ומדליקים אותו, ללא בברכה.

יז. כאמור, נוהגים להיות נוכחים ליד הנרות כחצי שעה וראוי לעסוק באותה שעה, יחד עם בני ביתו בתורה או בשמחה של מצווה.

הכתוב באדיבות חב״ד כפר יונה

 

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: