יום שבת, 08 במאי 2021, כ"ו אייר ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 050-5407068

תורה וקבלה במה קורא נט

תורהקבלה

תורה וקבלה: לקראת ט' אב

היום ערב תשעה באב. מהו יום תשעה באב. הרב חנוך וסרמן עם הנהגות והלכות

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

רון שלום

רכז המערכת במגזין מה קורא בכפר, מה קורא נט צלם עורך ומפיק

מאת: רון שלום

הרב חנוך וסרמן: הנהגות והלכות לתשעה באב

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

חמישה דברים נאסרו בתשעה באב: אכילה, שתייה, סיכה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה.

אסור ללמוד תנ"ך,משנה, גמרא ומדרשים כיון שלימוד התורה משמח את האדם.

מותר לקרוא בספרי הסטוריה המתארים את המאורעות הקשים שעברו על עם ישראל וכן מותר לעיין בספרים המעוררים את הלב לתשובה.

עוברות ומניקות מתענות בתשעה באב ואם הן חלושות שקרוב שיפלו לחולי גם ללא סכנה אין להם כלל להתענות.

חולה במחלת קורונה, אין לו לצום כלל, וכן יש עוד הרבה מחלות שאין לחולה לצום ובכל מקרה יש להתייעץ ראשית עם הרופא, ולאחר מיכן ישאל רב.

אין לרחוץ רחיצה של תענוג ואפילו אצבע קטנה לא יושיט למים. אבל:
לצורך טהרה כגון נטילת ידיים של שחרית נוטל עד סוף קשרי אצבעותיו, וכן
רחיצה לנקיון מותר ולכן מי שידיו מלוכלכות מותר לשטוף ידיו להוריד הלכלוך,
וכן לצורך בריאות מותר לכן מותר לשטוף ידיים בסבון או באלכוג'ל.
אסרו חכמים לסוך את הגוף בשמן או בשאר מוצרי קוסמטיקה לתענוג, אבל לשים דאורדורנט שהוא נגד ריח רע של זיעה מותר.

אין לנעול נעל או סנדל מעור. למרות שאין הולכים בנעלי עור מברכים ברכת 'שעשה לי כל צרכי'.
לנוהגים כהאר"י ז"ל, בן איש חי והרב אליהו אין לברך ברכה זו.

דיני הרחקות בין איש לאשתו.
לאשכנזים בליל תשעה באב נוהגים הרחקות כמו בזמן שהאשה נדה וביום נמנעים רק ממגע של חיבה. לספרדים לא ישנים באותה מיטה ונמנעים ממגע של חיבה.

טלית ותפילין אין מניחים טלית ותפילין בשחרית אלא בבוקר לובש ציצית קטן מתחת בגדיו ואינו מברך ובמנחה יתעטף בטלית ותפילין ויברך עליהם.
ויש נוהגים בשחרית להתעטף בטלית ותפילין.

עפ"י הבן איש חי מתעטף בטלית ולובש תפילין בביתו ואחר ילך לבית הכנסת.

מי ששכח לומר "נחם" בבונה ירושלים אומרה בעבודה דהיינו קודם ותחזינה וא"צ לחתום אלא בתחזינה עינינו עד סוף הברכה ואם שכח יאמרנה באלוקי נצור קודם יהיו לרצון ובלא חתימה, לא אמרה כלל אינו חוזר.

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

כניסת הצום - 19:38
צאת הצום - 20:10

שנזכה שהצום החמישי יהפך לששון ולשמחה עוד השנה בע"ה.

חולים מעוברות מניקות ומי שיש לו שאלה בכל ענין - אשמח לענות:

הרב חנוך וסרמן
רב קהילת "ישמח ישראל", כפר יונה
050-4562442

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: